Hulp en activiteiten

Femmes for Freedom komt op voor de vrijheid van de in het huwelijk gevangen vrouw. Femmes for Freedom biedt de volgende vormen van hulp:

 

  • Vrouwe JustitiaFreedom Loket en Support= Juridisch loket met belangrijke informatie en adviezen voor vrouwen die willen trouwen, de in het huwelijk gevangen vrouw, hulpverleningsinstanties, juristen, overheden, mannen, ngo’s, religieuze gezagsdragers en iedereen die meer over het onderwerp wil leren.
  • Freedom Fund= Fonds voor vrouwen die niet over voldoende financiële middelen beschikken voor mediation en kort geding om zich uit het huwelijk te bevrijden. Indien u kunt aantonen dat u niet over voldoende middelen voor mediation en kort geding wordt dit door het Freedom Fund betaald.
  • Freedom Talks= Praatgroepen om lotgenoten ervaringen te laten delen.
  • Freedom Buddies= Vrouwen en mannen die de gevangen vrouw bijstaan bij ambassades, de religieuze gezagsdragers en bij de gewone rechtbank.
  • Freedom Empowerment=  Alle activiteiten van Femmes for Freedom dragen bij aan de algemene empowerment van vrouwen. Met Freedom Empowerment wil Femmes for Freedom vrouwen in staat stellen zichzelf te redden: dit kan het reizen met de metro en trein zijn, maar ook hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven.