Visie, missie, doelstelling

Missie

Femmes For Freedom streeft  naar huwelijkse gelijkheid tussen vrouwen en mannen! 

Visie

Om dit te bereiken, willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen.

Doelstelling 

Femmes for Freedom streeft volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Femmes for Freedom is voor huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie. Femmes for Freedom maakt zich sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren. Femmes for Freedom geeft ook voorlichting over preventie van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating en polygamie, treedt op als procespartij voor vrouwen en draagt bij in de proceskosten door middel van het Freedom Fund. Femmes For Freedom wil benadrukken dat zij geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

Samenwerkende organisaties

Femmes for Freedom werkt samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en  Vereniging voor Vrouw en Recht

Klik hier voor de veelgestelde vragen.