Kenniscentrum – Onderzoek

Femmes for Freedom doet op verzoek van overheden onderzoek naar huwelijkse onvrijheid. Eerder deed Femmes for Freedom ervaring op in het onderzoeksveld tijdens de volgende projecten:

  • Onderzoek naar verborgen vrouwen in deelgemeente Delfshaven, Rotterdam

Eind 2013 heeft Femmes for Freedom een onderzoek naar verborgen vrouwen mogen verrichten in opdracht van deelgemeente Delfshaven in Rotterdam. Hieruit bleek dat de omvang en aard van het probleem behoorlijk ernstig is. Femmes for Freedom heeft in het onderzoek ook ideeën voor de aanpak van verborgen vrouwen gepresenteerd.

Lees het onderzoek hier:

Musa, S. & Diepenbrock, E. (2013) Verborgen vrouwen, een vergeten groep; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.

Opdrachtgever en financiering: Deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.

 

  • Landelijk onderzoek naar huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Femmes for Freedom samen met het Verwey Jonker Instituut en Maastricht University onderzoek gedaan naar de aard en omvang van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland.

Lees het onderzoek hier:

Verwey Jonker Instituut, Maastricht University & Femmes for Freedom (2014) Zo zijn we niet getrouwd, een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

Opdrachtgever en financiering: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Informatie over deze onderzoeken of onderzoek doen in samenwerking met Femmes for Freedom? Neem contact op met Shirin Musa (shirin.musa@femmesforfreedom.com).