Nieuws

Celebrate Love nu ook in Rotterdam

Vanaf vandaag zijn de posters van Celebrate Love ook te zien op de Rotterdamse metrostations. Ook in deze stad heeft CSDM ruimte beschikbaar gesteld om samen met Femmes for Freedom de liefde te vieren. Wij zijn erg benieuwd, hebben jullie de posters al gespot?

Celebrate Love

Femmes for Freedom en CS Digital Media vieren de liefde in Amsterdam met de feestelijke lancering van hun gezamenlijke campagne op 19 maart 2018 – om 20:30 – in De Balie.

 

De lente staat voor de deur. De tijd van vlinders in je buik en ontluikende liefdes is weer aangebroken. Maar niet iedereen durft deze lente de liefde te vieren. Omdat hun liefde negatieve reacties oproept; vanuit de eigen familie of gemeenschap, en zelfs op straat krijgen zij te horen dat hun liefde niet mag, slecht is en verboden zou moeten worden.

Wij vinden dat liefde mooi is; dat er geen ruimte is voor islamofobe, racistische of homofobe uitingen. Wij willen de liefde laten zien zoals deze is; opwindend, tijdloos en hartverwarmend. De gemeente Amsterdam vond de campagne te duur, maar liefde heeft geen prijs. Daarom brengen CS Digital Media en Femmes for Freedom met de hulp van een aantal bijzondere stellen de liefde terug naar Amsterdam.

Samen met deze stad willen wij de liefde opnieuw vieren. Wij laten je graag kennismaken met onze campagne en met deze stellen tijdens de feestelijke lancering van “Celebrate Love” op 19 maart aanstaande in De Balie te Amsterdam. Meld je hier aan.

Shirin Musa in debat met Reint Jan Renes

Idee, het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. vroeg Shirin Musa op papier in debat te gaan met Reint Jan Renes over overheidsinmenging op het gebied van moraal. De postercampagne die Femmes for Freedom in Rotterdam voerde, stond centraal in dit debat. 

Idee 2018-1

Rubriek sociaal-liberaal debat

Stelling:

In een democratische rechtstaat heeft de overheid zich niet te bemoeien met de moraal van haar burgers. Door mensen de les te lezen met campagnes zoals de Rotterdamse postercampagne ‘In Nederland kies je je partner zelf’, die vrije partnerkeuze aan de orde stelt, stelt zij zich paternalistisch op en mengt zij zich te veel in het privéleven van haar burgers. 

Tegen: Shirin Musa, directeur Femmes for Freedom

Als D66 vraagt om een onderzoek naar #MeToo in de politiek hoor ik niemand zeggen dat de overheid zich niet met de moraal van haar burgers moet bemoeien. De overheid bemoeit zich elke dag met de moraal. Ze zet zich in tegen discriminatie van homo’s, meer vrouwen in raden van bestuur en wat niet al. De overheid moet zich niet met moraal bemoeien als het gaat om de vraag wat mijn seksuele keuze is. Maar juist in een democratische rechtstaat heeft de overheid de plicht zich met moraal te bemoeien als het gaat om de moraal van een gemeenschap die mij mijn rechten ontzegt.

 De gedachte dat vrouwen geen recht op seksuele zelfbeschikking hebben, leidt tot vreselijk geweld tegen hen. Er is hierover een diepgaande discussie nodig binnen en met al deze gemeenschappen, niet alleen de islamitische gemeenschap. Maar die is moeilijk tot stand te brengen. Zo spraken recentelijk Hindoestaanse meisjes zich uit over de seksuele mishandeling binnen hun gemeenschap, gevolgd door een oorverdovend zwijgen van de overheid. De overheid is bang om voor racist uitgemaakt te worden. Altijd weer zit de overheid met de mannelijke machthebbers uit de gemeenschappen aan tafel, die politiek correcte dingen zeggen en het tegenovergestelde doen. Vrouwen zijn maar mondjesmaat gesprekspartner van de overheid. Wees dan niet verbaasd dat in deze gemeenschappen achter gaan lopen, niet alleen bij de Nederlandse maatschappij, maar vaak ook bij de ontwikkelingen in de landen waar ze uit afkomstig zijn. De kosten voor individuen, maar ook voor de Nederlandse maatschappij als geheel, zijn enorm. Daarom ben ik zo blij dat we nu met de gemeente Amsterdam een campagne kunnen opzetten om het recht op vrije partnerkeuze op de agenda te krijgen.

Paternalistisch? Ruim 40 jaar geleden bevochten vrouwen het recht op seksuele zelfbeschikking voor de toenmalige Nederlandse vrouwen. En nu hoor ik Nederlandse vrouwen zeggen dat het etnocentrisch of islamofoob is om in een campagne te zeggen dat vrije partnerkeuze een recht voor iedereen is. Beslissen anderen voor mij – ik ben een trotse moslima – wanneer de islam (of welke andere gemeenschap dan ook) en ikzelf klaar zijn voor vrije partnerkeuze? Dat is pas paternalistisch.

 We vinden het progressief om over geweld tegen vrouwen in de derde wereld te spreken, maar als Femmes for Freedom het het geweld tegen vrouwen in Nederland aan de orde stelt, krijgen we naar ons hoofd dat we extreem-rechts steunen. Wat een hypocrisie. Steun de mannen en vrouwen in patriarchale gemeenschappen die willen emanciperen. Mensenrechten zijn voor iedereen.

 Voor: Reint Jan Renes, lector crossmediale communicatie aan de Hogeschool Utrecht

Vrije partnerkeuze, best een nobel streven. Toch wringt de eenzijdige, moralistische aanpak. 

Het klinkt stoer ‘In Nederland kies je je partner zelf’. Echter, er klopt weinig van. Genoeg ouders die liever niet willen dat hun witte zoon hand in hand loopt met een leuke moslimjongen. Ook zal er weinig enthousiasme zijn wanneer een meisje uit Rotterdam Zuid besluit te zoenen met een jongen uit 020.  

De Rotterdamse campagne past goed in de landelijke trend om weerbarstige samenlevingsvraagstukken simplistisch te duiden. ‘Zet een streep door discriminatie’. ‘Jongens moeten weer jongens zijn’. Tuurlijk joh. De neiging om nuances te reduceren tot snelle, eendimensionale soundbites is buitengewoon hardnekkig. Klare taal als antwoord op de groeiende behoefte aan stoere meningen. Dat vaststaande opinies opmerkelijk onbuigzaam zijn en een normatieve campagne (‘wij doen het goed en jullie zijn fout’) weerstand creëert, tegenstellingen benadrukt en een goed gesprek bijna onmogelijk maakt, wordt gemakshalve genegeerd. 

Studies laten keer op keer zien dat mensen de neiging hebben hun eigen gelijk te omarmen en alles wat er tegenin gaat af te wijzen. Via paternalistische campagnes anderen overtuigen van hun ongelijk is in het geval van cultureel-sensitieve thema’s als discriminatie en partnerkeuze dan ook weinig effectief. 

Om individuen mee te nemen in een gezamenlijk verhaal is het noodzakelijk heel goed te luisteren. Wanneer mensen voelen dat ze niet serieus worden genomen groeit de weerstand. Wil je als overheid echt iets samen realiseren, negeer dan je eigen gelijk. Kijk met empathie naar de ander. Zie het als een gezin. Als we de hele tijd op een poster opschrijven hoe de andere gezinsleden het beter moet doen, krijg je een vervelende sfeer in huis. In plaats daarvan kun je beter zeggen: we wonen hier samen en jij bent net zo belangrijk als ik.  

Verandering is altijd kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat mensen voelen dat ze gehoord worden. Geen simpele normatieve ‘zo moet het’ campagnes. Neem de tijd om in gesprek te gaan. Luister met volle aandacht. Accepteer dat je niet alles (beter) weet. Sta open voor nieuwe inzichten en pas waar mogelijk je eigen mening en plannen aan.  

Het zou zo mooi kunnen zijn. Een constructieve dialoog over omgangsvormen en partnerkeuzes met als uitkomst het wederzijdse inzicht dat dingen veel ingewikkelder in elkaar zitten dan op het eerste gezicht lijkt.  

In Nederland kies je je partner zelf? Een streep door discriminatie? Jongens moeten weer jongens zijn? Was het maar zo simpel. 

Reactie Shirin Musa

Als ik het zo bekijk is Dhr. Renes het met me eens dat de overheid zich in een democratische rechtstaat best mag bemoeien met dit soort zaken, maar vraagt hij zich vooral af of het wel op de goede manier gebeurt. Op zijn opmerkingen daarover ga ik graag in.

“De aanpak is eenzijdig en moralistisch”: ik denk dat de aanpak minder eenzijdig en moralistisch is dan Dhr. Renes veronderstelt. Sommigen hebben de campagne weggezet als etnocentrisch en islamofoob zonder hem ooit goed te bekijken. De campagne is niet gericht op een specifieke gemeenschap, maar op alle patriarchale gemeenschappen waar de gemeenschap vindt dat ik het recht niet heb om over mijn eigen seksualiteit te beschikken. Op de foto’s in Rotterdam stonden dan ook personen van allerlei pluimage. Waar de gemeenschap ons het recht op eigen keuzes ontzegt, hebben de ouders er natuurlijk ook moeite mee dat we zelf keuzes maken. De ouders met witte zoon worden dus hopelijk ook aangesproken door de campagne, maar ze zijn niet de eerste doelgroep, dat zijn de jongeren uit die gemeenschappen. Het voorbeeld van een meisje uit Rotterdam Zuid en een jongen uit 020 is flauw: Dhr. Renes weet heel goed dat het meisje uit  Rotterdam Zuid niet aan geweld blootstaat omdat ze dit doet. De vrouwen waarop de campagne zich richt wel. Dit soort bagatellisering van het gruwelijke geweld tegen vrouwen en meisjes die hun eigen keuzes maken, maakt me verdrietig.

“Via paternalistische campagnes anderen overtuigen van hun ongelijk is in het geval van cultureel-sensitieve thema’s als discriminatie en partnerkeuze dan ook weinig effectief.”

De campagne is bedacht door jongeren uit patriarchale gemeenschappen en is gericht op jongeren uit die gemeenschappen zelf. Hoezo “paternalistisch” en “anderen overtuigen van ongelijk”?Dat het college in Rotterdam de eerste was die iets in de campagne zag en dat het daar door een wethouder van Leefbaar Rotterdam getrokken werd, doet daar niets aan af. Hoofddoel van de campagne is om jonge vrouwen en mannen uit die gemeenschappen die twijfelen of zij hun eigen keuzes kunnen maken een hart onder de riem steken: “het is normaal wat je wil; kom op voor je rechten”. Linksom of rechtsom, dat is een prima doel. Uiteindelijk hopen we natuurlijk ook dat dit leidt tot een discussie binnen de gemeenschappen, maar we begrijpen ook wel dat dat meer vergt dan 1 campagne. Daarnaast hoopten we met de campagne een discussie los te maken binnen overheid en politiek, en dat is in ieder geval gelukt :). We vinden dat overheid en politiek steeds te bang zijn om de machthebbers (de mannen) in de patriarchale gemeenschappen tegen zich in het harnas te jagen; de overheid en politiek organiseren steeds maar goede gesprekken organiseren waar die mannen politiek correcte dingen mogen zeggen, waarna alles blijft zoals het is. Dat is niet langer acceptabel. De overheid en politiek moeten positie kiezen, en ons vrouwen duidelijk maken dat ze aan onze kant staan en onze rechten beschermen.

Hoe effectief een dergelijke campagne is, hangt er helemaal van af wat er omheen georganiseerd wordt: gaan we de discussie op scholen en universiteiten aan? Maken we die discussie onderdeel van lespakketten? Ik ga die discussie aan op opleidingen die ik bezoek, en ik kan u vertellen dat hij niet makkelijk is. Maar de reactie van de jongeren die zich gesteund voelen, maakt het de moeite waard.

Tenslotte: met deze campagne is het probleem niet opgelost en de perfecte campagne bestaat niet. De sufragettes hebben jarenlang moeten strijden voor vrouwenkiesrecht. De minachting voor ongehuwde moeders binnen de Nederlandse gemeenschap tot diep in de jaren zestig was ook niet zo maar verdwenen. Maar uiteindelijk verandert het tij. Het kan lang duren, het kan kort duren, maar vrouwen en mannen uit patriarchale gemeenschappen zullen zelf over onze seksualiteit kunnen beschikken. Wij zullen zoenen wie we willen.

 

Femmes for Freedom goes international!

Deze week verscheen een artikel over Femmes for Freedom in The Economist. In het artikel is er aandacht voor sharia huwelijken en hoe schadelijk deze kunnen zijn voor vrouwen in het Westen omdat zij het slachtoffer kunnen worden van polygamie en huwelijkse gevangenschap.

Nederland is het enige land ter wereld waar huwelijkse gevangenschap strafbaar is. Femmes for Freedom maakt zich hard voor internationale agendering van de problematiek rondom huwelijkse gevangenschap.

Het artikel ‘ How Sharia marriages can hurt women in the West. Differences in marital law provide an opportunity for unscrupulous men’ kunt u hier lezen.

Reactie Femmes for Freedom op de moties van GroenLinks en CDA

Femmes for Freedom is blij met de moties van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Madeleine van Toorenburg (CDA) , waarin aandacht en aktie wordt gevraagd voor de positie van vrouwen die vastzitten in huwelijkse gevangenschap. Deze moties zijn een erkenning van het feit dat huwelijkse gevangenschap een onaanvaardbare beknotting van het recht op zelfbeschikking is, en dat de overheid een taak heeft om te zorgen dat vrouwen zich hieraan kunnen ontworstelen, zodat ze hun eigen leven weer vorm kunnen geven. Als deze moties met organisaties van migrantenvrouwen uitgevoerd worden, helpen ze vrouwen in huwelijkse gevangenschap om hun eigen leven in te richten.

Femmes for Freedom strijdt voor de rechten van vrouwen en meisjes in Nederland die niet over de inrichting van hun eigen leven kunnen beslissen, bijvoorbeeld omdat zij afkomstig zijn uit patriarchale gemeenschappen en onder druk gezet of bedreigd worden om volgens de regels van deze gemeenschappen te leven. FFF zet zich in voor een breed programma voor deze vrouwen:

  • voorlichting aan vrouwen over hun rechten;
  • aanzwengelen van discussie binnen en buiten deze gemeenschappen over het recht op zelfbeschikking, zoals het recht om zelf je partner te kiezen;
  • laagdrempelige juridische en maatschappelijke ondersteuning om het vrouwen mogelijk te maken hun eigen leven vorm te geven.

Op deze site kunt u meer over ons lezen. Een uitgebreide beschrijving van onze projecten kunt u op deze pagina lezen.

 

Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen: Femmes for Freedom en Zonta Den Haag starten actie

25 November is uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook Zonta zegt “NEE”. Op die dag starten Zonta Den Haag en Femmes for Freedom een actie om huwelijkse gevangenschap onder de aandacht te brengen.

Waar gaat het om? Huwelijkse gevangenschap betekent dat vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. Deze vrouwen zijn meestal wel gescheiden uit ​het burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van verblijf ​ (bijvoorbeeld Nederland)​, maar kunnen ​niet scheiden uit het religieuze huwelijk. Dat komt omdat de echtgenoot hier niet aan meewerkt. ​

Bij huwelijkse gevangenschap gaat het om dwang en misbruik van macht. Ook in Nederland komt huwelijkse gevangenschap voor. Gelukkig is Nederland het eerste land dat huwelijkse gevangenschap civiel en strafrechtelijk aanpakt. Dat is goed, maar internationaal is dit niet het geval. Er moet nog veel gebeuren, ook om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.

Daarom gaan Zonta Den Haag en Femmes for Freedom samenwerken om dit onderwerp op de Europese agenda te zetten. ​Het politiek en juridisch voorbereidend werk wordt door Femmes for Freedom gedaan. Dit heeft even tijd nodig. In de tussentijd proberen we zoveel mogelijk emailadressen te verzamelen van mensen die ons willen steunen.

Wat vragen we je te doen?

Zeg ook “NEE” en stuur een email naar zonta.fff@gmail.com dan houden we je op de hoogte van de vorderingen.

Meer informatie? Stuur een email naar Margarta Taskoudi
(margarita.taskoudi@femmesforfreedom.com)

 

Proefproces gewonnen: ook religieuze huwelijken ontbinden bij weigering scheiding

Het Gerechtshof deed vandaag uitspraak in de zaak van een Pakistaan-Nederlandse vrouw die religieus wil scheiden van haar man. Haar man weigert de scheiding en zij vroeg de Nederlandse rechter dit als onrechtmatige daad vast te stellen op straffe van een dwangsom. Op 6 januari 2016 verwierp de rechtbank dit verzoek. De rechter verwees de vrouw door naar de shariarechtbank in het Verenigd Koninkrijk. Femmes for Freedom heeft deze vrouw ondersteund bij het voeren van dit belangrijke proefproces.

In hoger beroep heeft de rechter de vrouw echter in het gelijk gesteld. De man moet op straffe van een dwangsom religieus van haar scheiden, zonder dat de shariarechtbank daar verder aan te pas hoeft te komen. Voor de vrouw betekent dit dat zij haar vrijheid weer terug krijgt. Ook vrijwillig gesloten huwelijken kunnen in huwelijkse gevangenschap ontaarden wanneer de man weigert te scheiden. Terwijl de man opnieuw trouwt, blijft de vrouw vastzitten in haar huwelijk en kan zij haar eigen leven niet verder vorm geven. Bij reizen naar een islamitisch land wacht haar mogelijk veroordeling wegens geen gehoor geven aan de echtelijke gehoorzaamheidsplicht of overspel.

De nieuwe uitspraak van de rechter heeft voor een grote groep vrouwen met een biculturele achtergrond afkomstig uit patriarchale gemeenschappen impact. Uit de overwegingen van het hof blijkt namelijk dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen vrouwen die alleen een religieus huwelijk hebben gesloten en zij die tevens ook burgerlijk en daarmee voor de Nederlandse wet zijn getrouwd. Dit biedt hoop voor andere vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven.

Meer informatie?

Vonnis hoger beroep (november 2017)

Vonnis Rechtbank Rotterdam (januari 2016)

Uitzending Nieuwsuur (februari 2016) – Proefproces moet islamitisch scheiden mogelijk maken.

Opinieartikel Shirin Musa (februari 2016) – Een vrouw die naar vrijheid streeft, verdient onze steun – toch?

 

Vacatures: fondsenwerver, campagneleider & stagiair communicatie

Wegens groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een fondsenwerver en campagneleider (betaalde functies). Tevens is Femmes for Freedom op zoek naar een stagiair communicatie.

Campagneleider

Ben je creatief en vind je het leuk om inspirerende content vorm te geven en pakkende campagnes te creëren? Reageer dan op de vacature van campagneleider bij Femmes for Freedom. De volledige vacaturetekst kun je hier lezen.

Fondsenwerver

Ben je een creatieve aanpakker en zie je het als een uitdaging om fondsen te verven voor een jonge NGO? Dan is Femmes for Freedom op zoek naar jou! Bekijk de vacature hier.

Stagiair communicatie

Vind je het leuk om Femmes for Freedom te ondersteunen als stagiair communicatie met sociale media, de website, het schrijven van content en het helpen bij campagnes? Reageer dan op de vacature.

Mail je brief en CV uiterlijk 19 november naar Claudia Verhoeven (Claudia.verhoeven@femmesforfreedom.com). Voor vragen over de functie kun je Claudia ook mailen. We zien je reactie met enthousiasme tegemoet!

 

Column Shirin Musa: stereotypering

Honours studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bogen zich afgelopen voorjaar over negatieve stereotypering van vrouwen. Ook directeur van Femmes for Freedom Shirin Musa heeft hier ervaringen mee. Voor het magazine van de honours studenten schreef zij de volgende column:

“Waar kom je vandaan? Uit Colombia of zo?” vragen mensen vaak aan mijn Turks-Nederlandse vriendin. Als ze dan zegt dat ze uit Rotterdam komt, weten ze van geen ophouden en blijven ze doorvragen. De volgende vraag is of ze op DENK stemt en voor Erdogan is. Waarom ze geen hoofddoek draagt, is ook een veelgestelde vraag. Mensen moeten heel snel informatie kunnen verwerken en op basis daarvan een inschatting maken van situaties en hoe ze daarop moeten reageren. Waarschijnlijk is dat niet mogelijk zonder bepaalde beelden in je hoofd te hebben: als iemand een net pak draagt zal het een hoger opgeleid iemand met een goede baan zijn. Als iemand veel tattoos heeft, zal het wel een vrachtwagenchauffeur zijn. We weten allemaal dat dit soort beelden lang niet altijd klopt, maar toch blijven we ze gebruiken. Dat heeft soms vervelende gevolgen: de zwarte man in de dure auto, die steeds weer aangehouden wordt omdat die auto wel gestolen zal zijn. De vrouw met kort rokje die steeds weer aangesproken wordt, omdat ze wel beschikbaar zal zijn.

Echt lastig wordt het als de media negatieve stereotypes neerzetten over onderwerpen die over moslims gaan. Ik ben een aantal keren op TV geweest. Omdat ik zelf onvoldoende vooronderzoek gedaan had, begreep ik niet hoe zo’n programma in elkaar zat. En wat gebeurde er? Ik werd als een verdrietige, onderdrukte vrouw geportretteerd, die hard voor zichzelf had moeten vechten om zich aan de onderdrukking van de moslimgemeenschap te ontworstelen. Daarna kwamen witte juristen uitleggen welke juridische maatregelen er genomen zijn en nog nodig zijn. Maar potverdorie, mijn gevecht was minstens zoveel tegen de Nederlandse overheid die nog aan het uitvinden was dat in moslimkringen hetzelfde gevecht voor vrouwenrechten gaande is, als 60 jaar geleden in christelijke kringen. En ik wist meer van de juridische kwesties dan die witte juristen, want ik had de wetgeving en hulpverlening zelf bedacht en voor elkaar gelobbied in de politiek.

Mijn strijd voor vrouwenrechten is ook regelmatig belicht geweest door schrijvende media. De eerste keer dat ik werd geinterviewd, wilde ik sterk en vrolijk gefotografeerd worden. De journaliste en fotograaf wilden echter een dramatische foto. De gordijnen moesten voor een theatraal effect half dicht en ik moest strak kijken. Van vrienden heb ik het advies gekregen hier niet meer aan mee te doen en zelf mijn eigen beelden te bepalen. In latere artikelen over mijn politieke en maatschappelijke agenda werden andere onherkenbaar vrouwen geinterviewd. Alle kranten gebruikten de volgende beelden: Afghaanse vrouwen in boerka’s, Iraanse vrouwen met chadors, kamelen, tenten en handen die met henna zijn beschilderd. En dit terwijl de vrouwen die door Femmes for Freedom geholpen worden in de meeste gevallen geen hoofddoek dragen, laat staan een boerka! Ook komen ze niet uit de woestijn en wonen ze niet in tenten! Soms noemen ze zich zelfs geen moslim!

Ik heb geleerd van mijn ervaringen en werk niet meer mee aan media-uitingen die leiden tot onwerkelijke negatieve stereotyperingen. Ik durf nu te onderhandelen en wil zelf de beelden bepalen die recht doen aan het verhaal. En als er toch voor boerka’s, kamelen, tenten en henna-beelden wordt gekozen, laat ik via sociale media van me horen. Ik heb het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) immers aan mijn zijde. Artikel 5 van het CEDAW bepaalt dat de Nederlandse overheid negatieve stereotyperingen moet tegengaan. Het aanhoudend negatief stereotyperen is volgens het CEDAW een rem op de ontwikkeling naar verdere gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Ook de mode- en reclamefotografie kan helpen om moslimvrouwen op een mooie en originele manier te fotograferen, kijk maar naar Vogue Arabia of naar de laatste Dolce and Gabana campagne. Het is grappig om te zien dat de commercie hier de verandering leidt. Deels komt dat omdat men door heeft dat er geld te verdienen valt aan de moslimvrouw, als je haar vrouwelijk en modern afbeeldt. Deels komt het ook omdat de internationale reclamebureau’s meer diversiteit kennen, ook in de leidinggevende functies. Het is dus belangrijk dat ook in Nederland dit soort veranderingen plaatsvinden. Hoe snel dat gaat, bepalen we met zijn allen. Leg je daarom niet neer bij stereotypering in de media of reclame, maar kaart het aan op twitter, facebook, instagram met opniestukken etc. Niet alleen als je zelf moslimvrouw bent, ook als niet-moslim vrouw moet je baas over eigen beeld zijn.

Reactie FFF op het onderzoek van de ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

Rapport ombudsman bevestigt dat er veel mis is in de vrouwenopvang; maar de doelgroep wordt niet bij het vervolg betrokken.

Vorig jaar ontstond de nodige commotie toen vrouwen – met steun van Femmes for Freedom – wegliepen uit de vrouwenopvang van de Blijf Groep in Heemskerk en naar de pers stapten met klachten. Er ontstond een vreemde situatie, waarbij de rijksoverheid op kamervragen antwoordde dat de verantwoordelijkheid bij de lokale overheden lag en de lokale overheid het heel normaal vond dat er nooit inspecties van de opvang plaatsvonden. De verantwoordelijk wethouder van D66 in Haarlem liet een rapport opstellen, waaruit zou blijken dat de klachten sterk overdreven waren. In zijn brief aan de gemeenteraad beschuldigde hij Femmes for Freedom expliciet van het overdrijven van de klachten. De eerdere bevestiging van een deel van de klachten in een ander rapport (in opdracht van de Blijf Groep zelf gemaakt) was daarmee volgens hem ook van tafel. De Blijf Groep spande met subsidiegeld een kort geding aan tegen Femmes for Freedom, om Femmes for Freedom te dwingen te stoppen met klagen over misstanden bij de Blijf Groep, dat ze natuurlijk verloor.

Nu ligt er een rapport van de ombudsman, over de vrouwenopvang in het algemeen. Het rapport bevestigt een aantal structurele misstanden in de vrouwenopvang, waar de vrouwen en Femmes for Freedom eerder al op wezen. Als vrouwen in de vrouwenopvang terecht komen, komen ze in een bureaucratisch proces terecht, dat zijzelf niet begrijpen, maar dat de instellingen ook niet begrijpen of in ieder geval niet goed uitvoeren. De ingewikkelde bureaucratie leidt er toe dat vrouwen schulden opbouwen in de opvang en zelfs in de opvang in armoedige omstandigheden leven. De ombudsman signaleert dat vrouwen bij binnenkomst allerlei papieren moeten ondertekenen, waar zij “mentaal gezien niet aan toe zijn en waarvan zij de gevolgen niet altijd kunnen overzien.” Hoewel wettelijk verplicht, wordt door de opvang doorgaans geen beschikking afgegeven, zodat vrouwen niet weten waar ze aan toe zijn en bijvoorbeeld niet weten dat ze in beroep kunnen gaan als ze het niet eens zijn met de hoogte van de eigen bijdrage. Veel vrouwen blijken niet eens te weten dat ze een eigen bijdrage moeten gaan betalen. De ombudsman constateert dat de hulpverlening in de vrouwenopvang gebaseerd is op het zelfredzaam maken van vrouwen, maar dat die zelfredzaamheid een illusie is. Hoewel wettelijk verplicht, ontbreekt een onafhankelijke clientondersteuning.

Fantastisch dat dit rapport er nu is; geweldig dat het instituut nationale ombudsman bestaat. Maar hoe nu verder? De ombudsman doet twee aanbevelingen: 1) aan het ministerie van VWS om als systeemverantwoordelijke de regie te nemen en adequaat, samen met het ministerie van SZW en andere betrokken partijen aan de slag te gaan. En 2) aan de gemeenteraden om zich te laten informeren door het college van B&W over hoe de situatie ten aanzien van de vrouwenopvang in hun gemeente is gesteld. Nuttige aanbevelingen, maar waar is de doelgroep? Moet die niet eens betrokken worden bij de verbetering van de situatie? In Haarlem heeft de gemeenteraad zich laten informeren, en heeft dat geholpen? Als de ambtenaren die eerder op kamervragen precies weten te antwoorden waarom de klachten van vrouwen onzin waren en waarom het ministerie geen aktie hoefde te ondernemen, nu de regie gaan nemen, wat zal er dan gebeuren? Femmes for Freedom voorspelt dat het ministerie van VWS met papieren voorstellen zal komen, die dan besproken worden met de gemeentes en de organisaties die de vrouwenopvang uitvoeren. Men zal er zorgvuldig op toezien dat de doelgroep zelf en activisten als Femmes for Freedom niet bij dit proces betrokken worden. Noem ons cynisch, maar zolang een directeur van een vrouwenopvangorganisatie meer dan de minister-president verdient, hebben wij er weinig vertrouwen in dat de armoedeproblematiek in de opvang wordt opgelost. De ene papieren werkelijkheid zal door een nieuwe papieren werkelijkheid worden vervangen.

Voor echte verbetering van de vrouwenopvang herhaalt Femmes for Freedom zijn eerdere suggesties: betrek de doelgroep, zorg voor onafhankelijk en regelmatig toezicht (waar vrouwen uit de doelgroep deel van uitmaken).

Meer informatie? Lees op deze website het dossier vrouwenopvang.

Gevlucht van Blijf Groep IJmond